Spring til indhold
marketing outsourcing

Marketing outsourcing giver luft og overskud

Mangler du resourcer, kompetencer eller luft i budgettet, så kan marketing outsourcing være en gave. Hos GIDMA håndterer vi drift eller eksekvering af stort set alle områder indenfor data-drevet markedsføring og CRM. Det gælder også marketing automation, email markedsføring og trigger baseret markedsføring.

Outsourcing af taktiske indspil og "second opinion" af din kampagne

Tror du at lødige indspark, konstruktiv kritik, råd og vejledning fra en ekstern ekspert kan bidrage til bedre resultater? 

Så bør du samarbejde med GIDMA. Vi er til rådighed som ekstern marketing bidragsyder ad hoc eller som del af et løbende samarbejde. Qua vores erfaring kan vi som regel hurtigt forstå og kommentere på dit teams arbejde.  Særligt indenfor direkte kommunikationskanaler såsom email markedsføring, mobile/SMS markedsføring, direct mail, marketing automation, etablering og eksekvering af marketing triggers m.v.

Marketing outsourcing kan være en god idé. Men ikke altid. Der er som regel nogle forretningskritiske kompetencer som virksomheden skal have 100% kontrol over. 

Men de fleste “kloge” marketing personer søger og sætter pris på den uvildige feedback. For de ved at den eksterne ekspert ofte ser med andre og – måske – mere kritiske øjne. 

Se et outsourcing samarbejde med GIDMA som jeres uvildige “sounding board” eller som en praktisk implementeringspartner der kan hjælpe med at eksekvere den direkte kommunikation

Tag en snak med GIDMA og se om vi kan finde en løsning der er fordelagtig for dig. 

Ekstern marketing person eller fractional CMO

Internationale analyser viser at outsourcing af marketing arbejde kan være økonomisk fordelagtigt.  

F.eks. er antallet af såkaldte “fractional CMO‘s” eksploderet i de seneste år. (det er dybest det vi på dansk kalder ekstern marketingchef eller freelance marketingchef).

I GIDMA tror vi at denne væks af fractional CMO’s skyldes flere ting. For eksempel: 

– fordi det kan være økonomisk fordelagtigt at undgå “headcount” forøgelse eller at få tilgang til deltidsressourcer med den rette kompetence og erfaring
– fordi man får friske øjne på marketing opgaven eller udfordringen i en afgrænset periode,
– fordi virksomheden ønsker at bygge nye interne kompetencer op og følgelig vælger at indgå aftale med en specialist på outsourcing vilkår

I mindre og mellemstore virksomheder i Danmark er det stadig praksis at ansætte til marketingfunktionen. Det giver 100% kontrol, men kan også betyde at virksomheden vil opleve kompetencegaps fra tid til anden. 

De manglende kompetencer kan med fordel erhverves gennem marketing outsourcing eller ved anvendelse af freelance resourcer. 

Virksomheder i alle størrelser og brancher kan med fordel outsource marketing opgaver til GIDMA. Det skal dog nævnes at GIDMA fokuserer på direkte kommunikation. 

Prisen på outsourcing af marketing opgaver til GIDMA afhænger af tre faktorer:
– kompleksitet
– aftalens omfang opgjort i estimeret tidsforbrug
– aftalens længde (længere aftaler er gennemsnitligt billigere)

Her er nogle eksempler:
1) GIDMA afvikler ugentlige email nyhedsbreve for mindre virksomhed. Vi varetager alene produktion, afsendelse, håndtering af dårlige data, afrapportering til virksomheden. Virksomheden er ansvarlig for alt indhold og prioritering af indholdet. 
Prisen er ca kr. 12.000 pr. måned

2) Avancerede marketing automation flows for mellemstor B2B virksomhed. Med afsæt i virksomhedens briefing, mål og viden om målgruppen, håndterede GIDMA alle elementer. Dvs. opsætning og kontrol af automation flows, indholdsproduktion,  håndtering af data, integration med CRM system, A/B tests, opsætning af rapporteringssystem, træning og oplæring af intern marketing person. 
Virksomhedens investering androg ca. kr. 49.000

3) Rådgivning og inspiration på fast basis. GIDMA konsulenten bidrager med rådgivning, inspiration og konstruktiv kritik til den marketingansvarlige. Det gøres på to månedlige møder ved en retainer aftale. 
Den aftalte retainer ligger i niveau kr. 15.000 pr. måned

Det korte svar er JA! 

Vi er altid friske på at lade en del af vores aflønning komme an på resultater. Det synes vi faktisk giver rigtig god mening. Skin in the game, som de siger i udlandet. 

Typisk fungerer det på den måde at vi estimerer tidsforbrug og herefter lader 40% af timeprisen afhænge af GIDMAs evne til at forbedre resultater. 

MEN.

Ved performance payment, så er der nogle forudsætninger der skal være opfyldt. Pålidelig indsigt i virksomhedens historiske resultater indenfor et givent email, f.eks. email markedsføring, er essentielt. 

Findes der et godt datagrundlag til at vurdere det fremtidige potentiale, så er vi stort set klar til at aftale hvordan en resultatafhængig aflønning kan se ud. 

Kontakt GIDMA i dag for at høre mere om marketing performance payment.